Joan Cots Iborra. Catanazi com ell sol.

Què bonic és el català dels catanazis

Del latín hoc tenim ho, pronunsiat u, y en chapurriau podem escríureu aixina, u. U escribim, u lligim, u fem, u entenem, etc...

Joan Cots Iborra, catanazi dels bons. Ets una gran filla de puta, si algun dia caus per les escales (deu no o vulgui) i et trenques el coll i et quedes tertaplegica, tampoc men faras gens de pena, au a la merda fastigosa!

Cóm se note que la inmersió no funsione, mols no tenen ni idea de escriure en catalá de Pompeyo.

twitter.com/CotsJoan ciutada lliure, no reconec la constitucio Española, demano ampar en tots els meus twt al tribunal d’Estrasburg.


Ets una gran filla de puta, si algun dia caus per les escales (deu no o vulgui) i et trenques el coll i et quedes tertaplegica, (tetraplègica) tampoc men faras gens de pena, au a la merda fastigosa!
Què vol Hitler ?

¿Què vol Hitler?  ¿ Qué quiere Hitler?  El estrecho vínculo entre el nazismo y el nacionalismo catalán Es bien sabido, gracias entre otr...