Mostrando entradas con la etiqueta EH. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta EH. Mostrar todas las entradas

Etarras y catabatasunos


Josu Zabarte , ETAYo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. No me arrepiento. Josu

http://www.elmundo.es/espana/2014/10/20/5444c1f4ca474174168b4570.html


Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. No me arrepiento.

Josu Zabarte, 20 atentados, 17 asesinatos, 30 años en prisión 
No me sé el nombre de las víctimas. Son otras cosas las que no me han dejado dormir. Yo autocrítica haré cuando el otro frente la haga. Todas esas tonterías que dicen de los arrepentidos... Yo no soy católico.
En Cataluña se han aprovechado de la lucha de Euskadi desde un principio.
No puedo estar en Sortu ni en Bildu porque rechazan la lucha armada. Yo no puedo cerrar el futuro a generaciones venideras. Pasado mañana, dentro de 20 años, ellos decidirán.
El camino de la izquierda 'abertzale' tiene que ser ahora la territorialidad y la presión popular.

https://politica.elpais.com/politica/2017/04/12/actualidad/1492012423_170342.html


“¡Lo voy a contar, coño; no es un gudari, es un cagari!”

https://www.elespanol.com/espana/20170408/206979517_0.html


http://www.abc.es/espana/20131120/abci-zabarte-arregi-201311192013.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/verdadera-historia-detencion-carnicero-mondragon/20170412174904317899.html

http://www.periodistadigital.com/politica/sucesos/2017/04/13/hijo-gran-carnicero-mondragon-cagari-guardia-civil.shtml

http://www.europafm.com/programas/levantate-y-cardenas/audios-podcast/josu-zabarte-asesinatos-atentados-arrepiente_201411045614e9b16584a8ebfab2fa4a.html

https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2017-04-08/si-ha-habido-fiesta-y-gritos-de_1363735/Leonard Cohen, de qué lado estar
Arnaldo Otegi apoyando a los separatistas catalanes


I have not killed anyone, I have executed. I do not regret.

Josu Zabarte, 20 attacks, 17 murders, 30 years in prison

I do not know the name of the victims. It's other things that have not let me sleep. I will self-criticize when the other front does it. All those nonsense that they say about the repentant ones ... I'm not Catholic.

In Catalonia they have taken advantage of the Euskadi struggle from the beginning.

I can not be in Sortu or in Bildu because they reject the armed struggle. I can not close the future to future generations. The day after tomorrow, in 20 years, they will decide.

The path of the left 'abertzale' must now be territoriality and popular pressure.

//

Je n'ai tué personne, j'ai exécuté. Je ne regrette pas

Josu Zabarte, 20 attaques, 17 meurtres, 30 ans de prison

Je ne connais pas le nom des victimes. Ce sont d'autres choses qui ne m'ont pas laissé dormir. Je vais auto-critiquer quand l'autre front le fait. Toutes ces bêtises qu'ils disent à propos des repentis ... Je ne suis pas catholique.

En Catalogne, ils ont profité de la lutte des Euskadi depuis le début.

Je ne peux pas être à Sortu ou à Bildu parce qu'ils rejettent la lutte armée. Je ne peux pas fermer l'avenir aux générations futures. Après-demain, dans 20 ans, ils décideront.

Le chemin de l'abertzale de gauche doit maintenant être la territorialité et la pression populaire.

//

Ich habe niemanden getötet, ich habe hingerichtet. Ich bereue es nicht

Josu Zabarte, 20 Angriffe, 17 Morde, 30 Jahre Gefängnis

Ich kenne den Namen der Opfer nicht. Es sind andere Dinge, die mich nicht schlafen lassen. Ich werde mich selbst kritisieren, wenn die andere Front es tut. All diese Unsinn, die sie über die reuigen sagen ... Ich bin nicht katholisch.

In Katalonien haben sie den Euskadi-Kampf von Anfang an ausgenutzt.

Ich kann nicht in Sortu oder in Bildu sein, weil sie den bewaffneten Kampf ablehnen. Ich kann die Zukunft künftigen Generationen nicht schließen. Übermorgen, in 20 Jahren werden sie entscheiden.

Der Weg der linken "Abertzale" muss jetzt Territorialität und Volksdruck sein.

//
Jo no he assassinat ningú, jo he executat. No em penedeixo.

Josu Zabarte, 20 atemptats, 17 assassinats, 30 anys a la presó

No em sé el nom de les víctimes. Són altres coses les que no m'han deixat dormir. Jo autocrítica faré quan l'altre front la faci. Totes aquestes ximpleries que diuen dels penedits ... Jo no sóc catòlic.

A Catalunya s'han aprofitat de la lluita d'Euskadi des d'un principi.

No puc estar en Sortu ni en Bildu perquè rebutgen la lluita armada. Jo no puc tancar el futur a generacions futures. Demà passat, d'aquí a 20 anys, ells decidiran.

El camí de l'esquerra 'abertzale' ha de ser ara la territorialitat i la pressió popular.


//
Non ho ucciso nessuno, l'ho giustiziato. Non mi pento

Josu Zabarte, 20 attacchi, 17 omicidi, 30 anni di carcere

Non conosco il nome delle vittime. Sono altre cose che non mi hanno permesso di dormire. Mi auto-criticare quando l'altro fronte lo fa. Tutte quelle sciocchezze che dicono sui pentiti ... Non sono cattolico.

In Catalogna hanno approfittato della lotta degli Euskadi sin dall'inizio.

Non posso essere a Sortu o in Bildu perché rifiutano la lotta armata. Non posso chiudere il futuro alle generazioni future. Dopodomani, tra 20 anni, decideranno.

Il percorso della sinistra 'abertzale' deve ora essere territorialità e pressione popolare.
//


Non matar a ninguén, executéime. Non me arrepiento

Josu Zabarte, 20 atentados, 17 asasinatos, 30 anos de prisión

Non sei o nome das vítimas. Son outras cousas que non me deixaron durmir. Vou auto-criticar cando a outra fronte faino. Todas esas tonterías que din sobre os arrepentidos ... Eu non son católico.

En Cataluña aproveitaron a loita de Euskadi desde o principio.

Non podo estar en Sortu nin en Bildu porque rexeitan a loita armada. Non podo pechar o futuro para as xeracións futuras. Ao día seguinte, en 20 anos, deciden.

O camiño da esquerda "abertzale" agora debe ser territorialidade e presión popular.

//

Eu não matei ninguém, eu executei. Não me arrependo.

Josu Zabarte, 20 ataques, 17 assassinatos, 30 anos de prisão

Eu não sei o nome das vítimas. São outras coisas que não me deixaram dormir. Eu vou auto-criticar quando a outra frente fizer isso. Todas essas tolices que eles dizem sobre os arrependidos ... Eu não sou católico.

Na Catalunha, eles aproveitaram a luta de Euskadi desde o início.

Eu não posso estar em Sortu ou em Bildu porque eles rejeitam a luta armada. Eu não posso fechar o futuro para as gerações futuras. O dia depois de amanhã, daqui a 20 anos, eles decidirão.

O caminho da esquerda 'abertzale' deve agora ser territorialidade e pressão popular.

//

Не съм убил никого, изпълних. Не съжалявам

Джосу Забърте, 20 атаки, 17 убийства, 30 години затвор

Не знам името на жертвите. Това са други неща, които не ме оставиха да спя. Аз ще се критикувам, когато другият фронт го прави. Всички тези глупости, които казват за покаящите се ... Аз не съм католик.

В Каталония те са се възползвали от борбата на Евскада от самото начало.

Не мога да бъда в Сорту или в Билду, защото отхвърлят въоръжената борба. Не мога да затварям бъдещето с бъдещите поколения. На следващия ден, след 20 години, ще решат.

Пътят на левия "abertzale" сега трябва да бъде териториалност и народен натиск.

//

Jag har inte dödat någon som jag har utfört. Jag ångrar inte

Josu Zabarte, 20 attacker, 17 mord, 30 år i fängelse

Jag vet inte offrets namn. Det är andra saker som inte har låt mig sova. Jag kommer att självkritisera när den andra fronten gör det. Alla de nonsens som de säger om de omvända ... Jag är inte katolsk.

I Katalonien har de tagit fördel av Euskadi-kampen från början.

Jag kan inte vara i Sortu eller i Bildu eftersom de avvisar den väpnade kampen. Jag kan inte stänga framtiden för kommande generationer. I övermorgon kommer de att besluta om 20 år.

Vägen till vänster 'abertzale' måste nu vara territorialitet och populärt tryck.

//

Jeg har ikke drept noen, jeg har henrettet. Jeg angrer ikke

Josu Zabarte, 20 angrep, 17 mord, 30 år i fengsel

Jeg vet ikke navnet på ofrene. Det er andre ting som ikke har la meg sove. Jeg vil selvkritisere når den andre fronten gjør det. Alle de tullene de sier om de omvendte segene ... Jeg er ikke katolsk.

I Catalonia har de tatt fordel av Euskadi-kampen fra begynnelsen.

Jeg kan ikke være i Sortu eller i Bildu fordi de avviser den væpnede kampen. Jeg kan ikke lukke fremtiden til fremtidige generasjoner. I overmorgen, om 20 år, vil de bestemme seg.

Stien til venstre 'abertzale' må nå være territorialitet og populært press.

//

Ùn aghju micca ammazzatu quarcunu, aghju eseguitu. Ùn mi disputanu micca

Josu Zabarte, 20 attacchi, 17 assassinieri, 30 anni di prigiuni

Ùn sapete micca u nome di e vittime. Ci sò altre cose chì ùn sò micca lasciatu di dorme. Aghju liberatu quandu l'altru front fa. Tutti ddi sgualdi chì dicenu di i peni ... Iò ùn sò micca Catòlichi.

In Catalanu, anu sappiutu di a battaglia di l'Euskadi da u principiu.

Ùn pò esse in Sortu o in Bildu perchè rifieghjenu a lotta armata. Ùn pudemu micca cercà u futuru à e generazioni futuri. U ghjornu dopu da dumani, in 20 anni, dicideranu.

U percorsu di u "abertzale" abbitatu avà esse a territoriali è a pressione pupulari.

//

Jeg har ikke dræbt nogen, jeg har henrettet. Jeg beklager ikke

Josu Zabarte, 20 angreb, 17 mord, 30 års fængsel

Jeg kender ikke ofrenes navn. Det er andre ting, der ikke har ladet mig sove. Jeg vil selvkritikere, når den anden front gør det. Alle de vrøvl, de siger om de omvendte dem ... Jeg er ikke katolsk.

I Catalonien har de taget fordel af Euskadi-kampen fra begyndelsen.

Jeg kan ikke være i Sortu eller i Bildu fordi de afviser den væbnede kamp. Jeg kan ikke lukke fremtiden for fremtidige generationer. I overmorgen, om 20 år, vil de beslutte.

Stien til venstre 'abertzale' skal nu være territorialitet og populært pres.


//


//


أنا لم أقتل أحداً ، لقد أعدمت. أنا لست نادما

خوسو زابارتي ، 20 هجومًا ، 17 جريمة قتل ، 30 عامًا في السجن

لا أعرف اسم الضحايا. إنها أشياء أخرى لم تسمح لي بالنوم. سوف أنتقد النفس عندما تفعل الجبهة الأخرى ذلك. كل هذا الكلام الفارغ الذي يقولونه عن التائبين ... أنا لست كاثوليكياً.

في كتالونيا استغلوا نضال Euskadi من البداية.

لا أستطيع أن أكون في سورتو أو في بيلدو لأنهم يرفضون الكفاح المسلح. لا أستطيع إغلاق المستقبل للأجيال القادمة. بعد غد ، بعد 20 سنة ، سيقررون.

يجب أن يكون مسار اليسار "abertzale" الآن الإقليمية والضغط الشعبي.

Què vol Hitler ?

¿Què vol Hitler?  ¿ Qué quiere Hitler?  El estrecho vínculo entre el nazismo y el nacionalismo catalán Es bien sabido, gracias entre otr...