Mostrando entradas con la etiqueta Tavercha. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tavercha. Mostrar todas las entradas

Tavercha, notari, scriva

Tavercha, notari, scriva
https://archive.org/stream/manualdenovellsa01barcuoft/manualdenovellsa01barcuoft_djvu.txt

https://archive.org/stream/manualdenovellsa01barcuoft/Dilluns XVII. — Lo dit die estant e sient en la cadira posada en I cadafal en la sala maior del palau del Senyor Rey ques prop la volta den G. Sentcliment ffo oferta e dada al alt Senyor en Johan rey Darago per lonrat en Benet Serra procurador fiscal e batle general del dit Senyor una cedula la qual li presenta contra lo comte Dampuries en la qual cedula eren contenguts e scrits diverses crims e excesses quel dit comte segons se deya havia fets e perpetrats per los quals si axi era merexia gran castich e punicio. E dada per lo dit batle general la dita cedula la qual de voluntat del dit Senyor mes en poder e en mans den P. Tavercha notari e scriva del dit Senyor lo dit Senyor e lonrat Misser G. de Vallsecca vicicanceller daquell en nom e per part del dit Senyor mana aquella ésser legida presents los Reverents arquebisbe de Tarragona e del bisbe de Barchinona e de diverses nobles y cavallers e concellers de Barchinona e daltres moltes e diverses persones en lo dit loch e sala presents fo lesta per lo dit notari la dita cedula...

Què vol Hitler ?

¿Què vol Hitler?  ¿ Qué quiere Hitler?  El estrecho vínculo entre el nazismo y el nacionalismo catalán Es bien sabido, gracias entre otr...